Proč Expozice Karla Kryla

Rok 2014 je rokem několika výročí Karla Kryla a Kroměříž se ke svému rodákovi plně hlásí zajímavou nabídkou rozmanitých kulturních akcí. Tento originální básník a písničkář svým odkazem stále oslovuje řadu posluchačů a pamětníků. Ocitáme se tedy v tom nejpříhodnějším čase naplno otevřít Karlu Krylovi pomyslné brány města a složit mu hold prostřednictvím vzpomínkových koncertů, výstav, besed a filmových projekcí.
Věřím, že i moderně koncipovaná Expozice Karla Kryla v závěru léta 2014 spojí jeho jméno s rodnou Kroměříží ještě silněji. Potvrzením správnosti našeho zájmu o trvalé připomínání si Karla Kryla jako člověk a tvůrčí osobnosti je i úryvek z aktuálního dopisu od Marlen Krylové, jeho manželky žijící v Mnichově: „Tyto snahy města Kroměříže a jeho obyvatel vrací Karla na místo, které ve svém životě vždy hledal – domů.“
S vděčností a zcela upřímně jen dodávám:
„Buď vítán, Karle Kryle, v Kroměříži…“

Daniela Hebnarová,
starostka města